Menu
Biuro w Oleśnicy czynne:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30
Kursy odbywają się niezależnie od godzin urzędowania biura

Szkolenia i kursy

Kursy zakończone egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego - UDT:

- kurs wózki widłowe
- kurs obsługi podestów ruchomych wolnobieżnych
- kurs operatora żurawi HDS
- kurs obsługi suwnic
- kurs operatora żurawi samochodowych
- kurs obsługi podnośników koszowych
- kurs obsługi wciągarek i wciągników
- kurs obsługi żurawi stacjonarnych warsztatowych i przyściennych
- kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych - butli

Kursy zakończone egzaminem przed Transportowym Dozorem Technicznym - TDT

- Kurs tankowania gazu LPG
- Kurs napełniania/opróżniania zbiorników transportowych - cystern

Kursy zakończone egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną Energetyczną:

- w zakresie obsługi (E+D) urządzeń elektrycznych
- w zakresie obsługi (E+D) urządzeń cieplnych (kotły, autoklawy, inne)
- w zakresie obsługi (E+D) instalacji sprężonego powietrza, gazów technicznych i medycznych, urządzeń wentylacji i klimatyzacji
- w zakresie obsługi (E+D) urządzeń i instalacji gazowych (gazu płynnego i ziemnego)

Kursy zakończone egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z wzorem MEN:

- kurs operatorów pił mechanicznych, pilarek spalinowych
- kurs drwali
- kurs hakowego
- kurs na wymianę butli gazowych
- kurs obsługi burt samowyładowczych
- kurs obsługi urządzeń stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków

Szkolenia BHP przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27-07-2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

- Szkolenie wstępne i okresowe BHP robotnicy
- Szkolenie wstępne i okresowe BHP pracownicy administracyjno-biurowi
- Szkolenie wstępne i okresowe BHP pracodawcy i osoby kierujące pracownikami
- Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego

PartnerzyAIR ENERGY Bd