Menu
Biuro w Oleśnicy czynne:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30
Kursy odbywają się niezależnie od godzin urzędowania biura

Usługi inżynierskie

- wykonanie opinii i ekspertyz technicznych dot. pojazdów, maszyn i urządzeń technicznych
- wykonanie projektów stacji LPG i rozlewni gazu płynnego
- wykonanie instrukcji eksploatacji i obsługi urządzeń technicznych i maszyn
- wykonanie „Oceny ryzyka zawodowego”
- sporządzenie dokumentacji „DEKLARACJA ZGODNOŚCI” urządzeń technicznych i maszyn
- sporządzenie instrukcji BHP
- sporządzenie dokumentacji HACCP
- sporządzenie dokumentacji technologicznej sklepów

Kontakt w sprawie inż. Bogumił Duczmalewski tel. 603-754-256

Usługi rzeczoznawcze z zakresu: remont i eksploatacja
pojazdów, maszyn i urządzeń technicznych
inż. Bogumił Duczmalewski

Rzeczoznawca SIMP
inż. Bogumił Duczmalewski
Nr Cert. 7061
706 - sprzęt lotniczy i szybowcowy
705 - pojazdy samochodowe i ciągniki
830 - wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
107 - remont maszyn i urządzeń technicznych

PartnerzyAIR ENERGY Bd